In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen strijden verschillende groepen om de aandacht van de media. De coronacrisis is het gesprek van de dag en domineert de berichtgeving en het politieke debat. Er bestaan echter meer problemen, zoals het lerarentekort, de woningnood en de stikstofcrisis. De komende periode onderzoek ik hoe belangengroepen proberen om via de media het stikstofprobleem én hun standpunt weer op de politieke agenda te krijgen, en wat de meest succesvolle strategie is. 

Tijdens mijn master loop ik stage bij Publistat en voer ik mijn afstudeeronderzoek uit naar succesvolle agendasetting. Het onderzoek richt zich op het gebruik van media-gerelateerde outside lobbytactieken, deze lobby vindt plaats vóór de schermen. Hier vallen bijvoorbeeld interviews, artikelen, persberichten en ingezonden brieven onder. Ik richt me op de stikstofcrisis en analyseer de belangengroepen binnen de bouw, boeren en milieuorganisaties. 

Weinig aandacht voor belangengroepen

Uit een eerste verkennend onderzoek blijkt dat er sinds 1 november 2020 in kranten relatief weinig aandacht is voor de stikstofcrisis. Waar alleen al de term coronacrisis in 3841 artikelen voorkomt en toeslagenaffaire 612 keer wordt genoemd, blijft het aantal vermeldingen over stikstof staan op 283. Hoewel de stikstofcrisis minder aandacht krijgt dan andere onderwerpen, wordt het gemiddeld toch in twee artikelen per dag genoemd. De belangengroepen krijgen echter weinig aandacht; slechts in 15% van de items een vermelding. 

Boeren meest zichtbaar

Ik heb onderzocht hoeveel publiciteit er sinds 1 november 2020 is voor een belangengroep in combinatie met stikstof, zowel passief en actief. In de laatste categorie wordt een groep gequoot of geïnterviewd. Landbouworganisatie LTO is koploper, wat deels wordt verklaard door het aanstellen van een nieuwe voorzitter begin november. Farmers Defence Force heeft sinds november veel aandacht getrokken door de protesten en komt vaak passief in het nieuws, er wordt voornamelijk over hen bericht. Van de dagbladen schenkt De Telegraaf de meeste aandacht aan de belangengroepen, vooral aan Johan Vollenbroek en de LTO.

Bereiken de belangengroepen de politici?

In de komende weken ga ik verder onderzoeken wat de outside lobbytactieken van de belangengroepen zijn en of het hen lukt om het stikstofprobleem op de kaart te zetten. Hiervoor check ik of de politieke partijen het onderwerp en standpunten noemen tijdens de verkiezingsdebatten en op hun Twitteraccounts. Ik kijk uit naar Het Grote Klimaatdebat!

Deze blog is ook terug te vinden op LinkedIn.