28 aug
2015

Media schetsen eenzijdig beeld van het communicatievak

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2015 door Publistat

Wanneer de media over het communicatievak berichten, dan gaat het vooral over woordvoering, PR en overige mediacontacten. Dat blijkt een onderzoek door Ria Luichies in opdracht van Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatie-professionals. De wijze waarop wordt bericht, is doorgaans neutraal tot negatief. Andere communicatiedisciplines komen veel minder aan bod, maar als daar over wordt geschreven dan is het positiever.


Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Publistat, een bureau dat is gespecialiseerd in media-analyse en maakte deel uit van een eindexamenopdracht voor de studie NextCommunication van Lectric.

Circa 450 berichten in twaalf verschillende media, die in 2014 zijn gepubliceerd, zijn geanalyseerd. In iets minder dan de helft van die berichten komen woordvoering, PR en overige mediacontacten aan bod. Corporate communicatie en marketingcommunicatie hebben beiden een aandeel van 11%, gevolgd door speechschrijven met 6%. Dit laatste is verklaarbaar, omdat journalisten geregeld speeches van politici analyseren. Marketingcommunicatie staat in de belangstelling wanneer journalisten schrijven over succesvolle campagnes.

Door de grote nadruk op mediarelaties is sprake van een eenzijdig beeld in de media van het communicatievak. Andere specialismen zoals interne communicatie, crisiscommunicatie en overheidscommunicatie komen in veel mindere mate aan de orde.

2015-08-28 logeion

Het onderzoek laat verder zien dat een duidelijke stem namens het vak ontbreekt. In totaal 137 verschillende communicatiespecialisten komen in de onderzochte media aan het woord. Deze experts komen vooral uit de wereld van communicatie-adviesbureaus of werken voor zichzelf. Jack de Vries van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton is het meest zichtbaar, gevolgd door Jan Driessen van Q&A Communicatie. Het aandeel mannen is het dubbele van het aantal vrouwen. Opvallend omdat in het communicatievak juist veel vrouwen werkzaam zijn.

In het onderzoek van Luichies zijn in totaal twaalf kranten en de website nos.nl onderzocht. In samenwerking met Publistat werden alle artikelen handmatig gecodeerd om het sentiment positief, neutraal, negatief vast te kunnen stellen. Gunstig gaf aan dat de journalist het vak beschrijft in termen van succes, ongunstig in termen van kritiek en falen.


Logeion-voorzitter Ron van der Jagt: “Er is duidelijk nog veel te doen aan een goede positionering van ons vak. Het specialisme mediarelaties is weliswaar belangrijk, maar tegelijkertijd natuurlijk slechts een onderdeel van het brede communicatievak. Veruit de meerderheid van onze beroepsgroep werkt in een van de andere specialismen. Het vak is de laatste decennia verdiept, verbreed en relevanter geworden. Het is van belang dat we dat als beroepsorganisatie beter aan de buitenwereld laten zien. Dat lukt gelukkig ook steeds beter, maar er is nog heel veel werk te doen”.